г. Киев, метро Политехнический институт, ул.Богдана Гаврилишина 7
+38(097) 298-77-23,    +38(099) 401-46-70,    +38(073) 071-06-37
kiev-logos@ukr.net
 • s2.jpg
 • s1.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Програма курсу

І. Нормативне регулювання туризму.

Концепція туризму. Політико-правові передумови розвитку туризму (свобода пересування, розвиток системи оплачуваних відпусток, лібералізація митного законодавства та ін.)

ІІ. Джерела правового регулювання туристської діяльності в Україні.

1. Законодавчі акти загального значення.

2. Спеціальне законодавство з питань туристичної діяльності та її система ( Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р. №324/95-ВР, Закон про захист прав споживачів, правила надання готельних послуг, послуг підприємств громадського харчування та ін.) . Необхідність удосконалення національного законодавства про туризм.

3. Міжнародно-правове регулювання туризму (міжнародні договори, що стосуються здійснення туристичної діяльності).

ІІІ. Організаційні засади туристичної діяльності в Україні.

1. Органи державного контролю за туристичною діяльністю.

 • Державна туристична адміністрація.
 • Органи, які здійснюють ліцензування.
 • Органи, які відають захистом прав споживачів.

2. Ліцензування у сфері туризму.

 • Концепція ліцензування. Проблема розроблення стандартів. Розбіжність українських та міжнародних стандартів.
 • Порядок ліцензування організацій, які обслуговують туристів (турфірми, готелі, підприємства громадського харчування та ін.).

3. Об'єднання турфірм та туристів. Їх роль у розвитку законодавства про туризм та захист прав споживачів.

ІV. Правові основи реалізації туристичного продукту.

1. Договір про туристичне обслуговування та його правова природа, специфіка, його комплексний характер. Юридичні характеристики договору. Обмеження договору про туристичне обслуговування від суміжних договорів.

2. Порядок укладання договору та структура договірних зв'язків.

 • Публічна оферта. Правове значення проспектів турфірм. Право споживача на інформацію про послугу. Письмова форма договору (путівка, ваучери).
 • Спеціальні випадки укладання договорів про туристичне обслуговування. Особливості укладання договорів через міжнародну електронну мережу Інтернет. Особливості відносин сторін при виграшах путівок у результаті лотереї, конкурсу чи публічної обіцянки нагороди.
 • Права та обов'язки сторін у договорі про туристичне обслуговування. Місце та час надання послуг. Загальні вимоги до туристичних послуг, залежно від виду послуг.
 • Особливості договорів на користь третьої особи.

3. Відповідальність турфірми перед туристами.

 • Компенсація матеріальної шкоди.
 • Проблеми компенсації моральної шкоди (методики та судова практика).

4. Договірні зв'язки турфірми з іншими організаціями надання послуг туристам.

Агентські відносини у туризмі.

Договори з перевізниками, готелями та іншими організаціями.

V. Страхування у сфері туризму.

1. Види страхування та міжнародна практика.

2. Особливості страхування туристів у різних видах туризму.

VI. Правові питання реклами у туризмі.

1. Реклама та її правове регулювання в Україні.

2. Особливості реклами у туризмі. Неналежна реклама та її різновиди. Закон України „Про рекламу”.

VII. Правові основи організації відпочинку у системі "таймшер".

1. Поняття таймшера та міжнародна практика організації відпочинку за системою "таймшер".

2. Правові проблеми організації відпочинку за системою "Таймшер" в Україні. Зловживання постачальників послуг та можливість захисту прав туристів як споживачів.


On line курсы

Анонс

 • Менеджер в шоу бизнесе

  АННОТАЦИЯ: Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений» это образовательная программа, ориентированная на подготовку менеджеров, работающих в сфере шоу-бизнеса. Мы  готовим кадры для рекорд-индустрии, концертного бизнеса, теле- и радио-проектов, шоу-программ, музыкальных клубов, event-компаний, а также продюсеров и менеджеров...

  Подробнее...

 • Организация и управление гостиничного бизнеса

  АННОТАЦИЯ БИЗНЕС КУРСА   Бизнес курс  «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА»  это комплексная универсальная программа  подготовки эффективных администраторов, портье, менеджеров гостиниц/отелей высокого уровня, обучение менеджмента гостиничного бизнеса в соответствии с современными требованиями предъявляемыми к гостиничным услугам. Программа обучения состоит из двух блоков:...

  Подробнее...

Новости