г. Киев, метро Политехнический институт, ул.Богдана Гаврилишина 7
+38(097) 298-77-23,    +38(099) 401-46-70,    +38(073) 071-06-37
kiev-logos@ukr.net
 • s3.jpg
 • s1.jpg
 • s2.jpg
 • s4.jpg

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КУРС «ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

Програма курсу фінансового менеджменту розбита на два основні розділи – «Фінансовий аналіз» та «Управління фінансами».

-У процесі навчання слухачі вчаться аналізувати фінансовий стан та результати господарської діяльності компанії, її підрозділів та окремих напрямів діяльності, дізнаються, як використовувати результати аналізу з метою оздоровлення та коригування фінансового стану організації.

-Фінансовий аналітик – це фахівець, який здійснює фінансовий аналіз та фінансове моделювання діяльності компанії для підвищення її економічної прибутковості.

-Методи навчання засновані на активному залученні слухачів до навчального процесу з використанням практичних матеріалів.

-Навчання проводять висококваліфіковані фахівці, які мають практичний досвід роботи.

Програма курсу Фінансового менеджменту

1.Введення у фінансовий менеджмент - базові концепції фінансового менеджменту (грошовий потік, тимчасова цінність грошей, ризик та дохідність, безперервність діяльності та ін.)

 • Поняття фінансового менеджменту;
 • Цілі та завдання фінансового менеджменту;

Практикум «Розробка моделі бізнес-системи для компанії-учасника курсу»

2.Звітність підприємства

 • Внутрішня та зовнішня звітність;
 • Різниця між фінансовим обліком та бухгалтерським обліком;
 • Організація центрів відповідальності;
 • Основні концепції фінансової звітності
 • Форми бухгалтерської звітності зміст;
 • У чому відмінність економічного та бухгалтерського прибутку;
 • Трансформація звітності відповідно до вимог фінансового менеджменту;
 • Особливості складання консолідованої звітності;

3.Джерела та методи фінансування

 • Фінансування діяльності фірми основні поняття та категорії
 • Фінансові ринки, їх класифікація та характеристика
 • Види джерел довгострокового фінансування та їх порівняльна характеристика
 • Техніка фінансового аналізу як вибрати потрібне та не пропустити головне
 • Фінансовий стан комерційної організації та методи його аналізу.
 • Аналіз фінансової стратегії комерційної організації.
 • Класична структура фінансового аналізу інвестиційна, операційна, діяльність з фінансування у форматі стратегії та тактики компанії
 • Практикум Методика експертного фінансового аналізу на прикладі даних компанії учасника, огляд аналітичних форм фінансової звітності
 • Надання фінансових звітів у агрегованому вигляді, зручному для проведення аналізу;
 • Аналіз фінансової стійкості, майнового стану підприємства;

4.Техніка «оперативного фінансового аналізу» - оцінка рентабельності, ліквідності, боргового навантаження, ділової активності;

 • Аналіз впливу інфляції на фінансові показники;
 • особливості фінансового аналізу неплатоспроможних комерційних організацій;
 • Аналіз та оцінка реальних можливостей втрати та відновлення платоспроможності.

5.Фінансове управління

 • Управління оборотними активами;
 • Управління грошима;
 • Управління власним капіталом
 • Дивідендна політика;
 • Балансування прибутку, грошового потоку та оборотного капіталу;
 • Оптимальна структура активів та пасивів.

6.Бізнес-планування та бюджетування

 • Сутність, структура бізнес-плану та роль аналізу у розробці основних планових показників. планування (бюджетування) та аналіз виконання кошторисів. маркетингу, методи та об'єкти маркетингових досліджень. розрахунок обсягу продажу.
 • Поняття системи планування, його види;
 • Бізнес-план, його підготовка та реалізація;
 • Бюджетування, його види та призначення;
 • Види бюджетів, принципи складання;

7. Податкове планування для підприємства. Бухгалтерська звітність.

 • Основні види податків.
 • Принципи податкового планування
 • Нормативні документи, що регулюють побудову бухгалтерської звітності організацій.
 • Основні вимоги до бухгалтерської звітності. Склад та зміст бухгалтерської звітності.

8.Оцінка бізнесу

 

 • Види вартості підприємств;
 • Методи оцінки, фактори, що впливають на оцінку вартості;
 • Аналіз кредитоспроможності

9. Ризик-менеджмент

 • Поняття ризику; види ризиків;
 • Якісна та кількісна оцінка ризиків;
 • Прийоми та організація ризик-менеджменту.

10. Облік капіталу.

 • Поняття капіталу та його обліку.
 • Облік статутного капіталу. Облік власних акцій, що викуповуються в акціонерів. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік цільового фінансування та державної допомоги. Облік нерозподіленого прибутку.

11 . Політика антикризового управління

 • Економічна суть кризи, і навіть банкрутства.
 • Антикризова політика та прийоми управління.
 • Механізми, що застосовуються у фінансовій стабілізації.

On line курсы

Анонс

 • Менеджер в шоу бизнесе

  АННОТАЦИЯ: Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений» это образовательная программа, ориентированная на подготовку менеджеров, работающих в сфере шоу-бизнеса. Мы  готовим кадры для рекорд-индустрии, концертного бизнеса, теле- и радио-проектов, шоу-программ, музыкальных клубов, event-компаний, а также продюсеров и менеджеров...

  Детальніше...

 • Организация и управление гостиничного бизнеса

  АННОТАЦИЯ БИЗНЕС КУРСА   Бизнес курс  «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА»  это комплексная универсальная программа  подготовки эффективных администраторов, портье, менеджеров гостиниц/отелей высокого уровня, обучение менеджмента гостиничного бизнеса в соответствии с современными требованиями предъявляемыми к гостиничным услугам. Программа обучения состоит из двух блоков:...

  Детальніше...

Новости