г. Киев, метро Политехнический институт, ул.Богдана Гаврилишина 7
+38(097) 298-77-23,    +38(099) 401-46-70,    +38(073) 071-06-37
kiev-logos@ukr.net
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s2.jpg
 • s1.jpg

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Програма навчання

Тема 1. Принципи побудови бухгалтерського обліку.

 • Бухгалтерський фінансовий облік у системі управління.
 • Завдання та загальні принципи організації бухгалтерського фінансового обліку.

Тема 2. Облік коштів.

 • Цілі, завдання та принципи організації обліку коштів.
 • Нормативні документи, що регулюють порядок ведення обліку касових операцій.
 • Нормативні документи, що регулюють порядок ведення операцій з розрахункового та інших рахунків у банках. Облік операцій із розрахункового рахунку.
 • Інвентаризація коштів та порядок відображення її результатів у бухгалтерському обліку.

Тема 3. Облік розрахунків із дебіторами та кредиторами.

 • Принципи безготівкових розрахунків та його класифікація.
 • Характеристика форм безготівкових розрахунків.
 • Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості, терміни розрахунків та позовної.
 • Облік розрахунків із засновниками. Врахування внутрішньогосподарських розрахунків.
 • Інвентаризація зобов'язань та розрахунків, порядок відображення її результатів у бухгалтерському обліку.

Тема 4. Облік оплати праці.

 • Принципи організації обліку праці, його оплати та витрат із соціального захисту працівників.
 • Загальні положення щодо обліку праці та заробітної плати. Форми та системи оплати праці.
 • Порядок розрахунку заробітної плати, розрахунок оплати за час чергової відпустки, розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності. Облік утримань із заробітної плати.

Контроль за своєчасністю та повнотою розрахунків з оплати праці.

Тема 5. Облік основних засобів.

 • Поняття основних засобів. Класифікація основних засобів та їх оцінка.
 • Документальне оформлення руху основних засобів.
 • Облік надходжень основних засобів.
 • Методи амортизації основних засобів та облік операцій з нарахування амортизації.
 • Оренда основних засобів та її форми.

.Тема 6. Врахування нематеріальних активів

 • Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів.
 • Врахування створення нематеріальних активів.
 • Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних активів.
 • Облік вибуття (списання, продажу та іншого вибуття) нематеріальних активів.
 • Інвентаризація нематеріальних активів, відображення її результатів в обліку.

Тема 7. Облік фінансових вливань. Інвестиційна політика підприємства

 • Поняття, класифікація та оцінка фінансових вкладень. Цілі фінансових вкладень та завдання їх обліку.
 • Інвентаризація фінансових вливань.

Тема 8. Облік витрат.

 • Поняття витрат організації, їх склад та порядок обліку. Поняття про витрати, витрати та собівартість продукції (робіт, послуг) у системі фінансового обліку.
 • Розмежування витрат за тимчасовими періодами. Облік витрат майбутніх періодів та резервів майбутніх витрат.

Тема 9. Облік доходів та фінансових результатів.

 • Поняття доходів організації, їх склад та порядок обліку.
 • Система рахунків щодо обліку формування фінансових результатів.
 • Господарські операції з обліку відвантаження та продажу продукції (робіт, послуг), їх документування та відображення на рахунках.
 • Визначення та списання фінансових результатів від продажу продукції (робіт, послуг).
 • Операційні доходи та витрати, їх склад та облік.
 • Врахування надзвичайних витрат і доходів, так само майбутніх періодів.
 • Облік формування та виявлення чистого прибутку.

Тема 10. Облік капіталу.

 • Поняття капіталу та його обліку.
 • Облік статутного капіталу. Облік власних акцій, що викуповуються в акціонерів. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік цільового фінансування та державної допомоги. Облік нерозподіленого прибутку.

Тема 11. Податкове планування для підприємства. Бухгалтерська звітність.

 • Основні види податків.
 • Принципи податкового планування
 • Основні концепції фінансової звітності.
 • Нормативні документи, що регулюють побудову бухгалтерської звітності організацій.
 • Основні вимоги до бухгалтерської звітності. Склад та зміст бухгалтерської звітності.

Тема 12. Антикризове керування підприємством.

 • Банкрутство та його форми.
 • Діагностика банкрутства підприємства.
 • Механізми фінансової стабілізації.

On line курсы

Анонс

 • Менеджер в шоу бизнесе

  АННОТАЦИЯ: Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений» это образовательная программа, ориентированная на подготовку менеджеров, работающих в сфере шоу-бизнеса. Мы  готовим кадры для рекорд-индустрии, концертного бизнеса, теле- и радио-проектов, шоу-программ, музыкальных клубов, event-компаний, а также продюсеров и менеджеров...

  Детальніше...

 • Организация и управление гостиничного бизнеса

  АННОТАЦИЯ БИЗНЕС КУРСА   Бизнес курс  «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА»  это комплексная универсальная программа  подготовки эффективных администраторов, портье, менеджеров гостиниц/отелей высокого уровня, обучение менеджмента гостиничного бизнеса в соответствии с современными требованиями предъявляемыми к гостиничным услугам. Программа обучения состоит из двух блоков:...

  Детальніше...

Новости