г. Киев, метро Политехнический институт, ул.Богдана Гаврилишина 7
+38(097) 298-77-23,    +38(099) 401-46-70,    +38(073) 071-06-37
kiev-logos@ukr.net
 • s1.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg
 • s4.jpg

ЕКОНОМІКА ФІРМИ

ЕКОНОМІКА ФІРМИ

Анотація «Економіка фірми»

 Об'єктом вивчення цього курсу є фірма як єдина система, що функціонує за умов ринкової економіки. У результаті розгляду цієї дисципліни студенти вивчать організаційно-правові форми фірм, основні умови забезпечення економічної стабільності фірми, принципи її управління та організаційну структуру, порядок забезпечення кадрами, модель функціонування фірми в ринковому середовищі. Аналізується комплексна система забезпечення ресурсами (трудові ресурси, основні та оборотні кошти), система показників з метою оцінки ефективності їх застосування.

 Програма курсу

Тема 1. Загальна характеристика компанії.

Фірма як основна підприємницька структура.

 • Ресурсний потенціал компанії. Способи забезпечення фірми ресурсами: угода дома, контракт.
 • Класифікація фірм за: галузевою належністю, розмірами, формами власності, належністю капіталу, організаційно-правовими формами, способами об'єднання.

Тема 2. Ресурсне забезпечення компанії.

 • Фінансові ресурси: визначення, призначення фінансових ресурсів.
 • Визначення потреби фірми фінансових ресурсах.
 • Джерела забезпечення компанії фінансовими ресурсами.
 • Класифікація внутрішніх (зворотний приплив коштів і прибуток) та зовнішніх (пайове та кредитне фінансування) джерел фінансування.
 • Класифікація власних та позикових коштів.

Тема 3. Оборотний капітал фірми.

 • Оборотні кошти – у господарській практиці.
 • Економічне призначення обігових коштів.
 • Аналіз використання оборотних засобів підприємством.
 • Показники ефективності використання оборотних засобів.

Тема 4. Основний капітал фірми.

 • "Основний капітал" та "основні виробничі фонди".
 • Основні виробничі фонди, що використовуються у господарській практиці.
 • Економічне призначення та класифікація основних виробничих фондів.
 • Види оцінки основних виробничих фондів.
 • Види зносу та амортизації основних виробничих фондів.
 • Показники використання основних виробничих фондів.
 • Нематеріальні акти підприємства
 • Оцінка нематеріальних актів Особливості зносу та нарахування амортизації.

Тема 5. Трудові ресурси компанії (людський капітал).

 • Планування персоналу
 • Оцінка результативності роботи та її види. Винагорода персоналу.

Тема 6. Основні види діяльності фірмі.

 • Матеріально-технічне постачання на підприємстві.
 • Методи планування постачання (визначення асортименту матеріалів, що закуповуються, попити на сировину та матеріали в часі), політика щодо умов поставок (прямі платежі, знижки, кредит).
 • Комунікації (пряма, стимулювання розширення постачальницьких операцій, реклама у ЗМІ, PR).
 • Доставка товару (вибір каналу постачання).
 • Логістика на підприємстві.

Тема 7. Виробничий процес фірмі.

 • Виробничий процес та його складова: ресурси, процес обробки ресурсу, кінцевий продукт.
 • Планування виробництва: планування виробничої програми та виконання виробничої програми.

Тема 8. Меркетингова діяльність фірми.

 • Концепція маркетингу.
 • Отримання інформації про ринок, купівлю, продаж, транспортування, зберігання, стандартизація, сортування, фінансування маркетингу, прийняття меркетингового ризику.
 • Сегментація ринку.

Тема 9. Економічні витрати та результати.

 • Собівартість продукції.
 • Витрати, витрати, витрати.
 • Доходи компанії.
 • Прибуток – фінансовий результат діяльності підприємства.
 • Розподіл та використання прибутку.
 • Особливості відображення фінансових результатів у звіті про прибутки та збитки.

Тема 10. Процес управління фірмою та її складове.

 • Визначення менеджменту.
 • Процес управління компанією та її складові: планування, організація, керівництво, контроль.

Тема 11. Основи управління

 • Вимоги до якості.
 • Витрати забезпечення якості.
 • Управління якістю.
 • Якість та конкурентоспроможність. Показники конкурентоспроможності.

Тема 12. Ризики у діяльності фірми.

 • Поняття та види ризиків. Фактори ризику. Аналіз та способи зниження ризиків.
 • Поняття та процедура банкрутства: ліквідаційна та реорганізаційні процедури, що застосовуються по відношенню до підприємств - банкрутів

On line курсы

Анонс

 • Менеджер в шоу бизнесе

  АННОТАЦИЯ: Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений» это образовательная программа, ориентированная на подготовку менеджеров, работающих в сфере шоу-бизнеса. Мы  готовим кадры для рекорд-индустрии, концертного бизнеса, теле- и радио-проектов, шоу-программ, музыкальных клубов, event-компаний, а также продюсеров и менеджеров...

  Детальніше...

 • Организация и управление гостиничного бизнеса

  АННОТАЦИЯ БИЗНЕС КУРСА   Бизнес курс  «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА»  это комплексная универсальная программа  подготовки эффективных администраторов, портье, менеджеров гостиниц/отелей высокого уровня, обучение менеджмента гостиничного бизнеса в соответствии с современными требованиями предъявляемыми к гостиничным услугам. Программа обучения состоит из двух блоков:...

  Детальніше...

Новости