г. Киев, метро Политехнический институт, ул.Богдана Гаврилишина 7
+38(097) 298-77-23,    +38(099) 401-46-70,    +38(073) 071-06-37
kiev-logos@ukr.net
 • s3.jpg
 • s1.jpg
 • s2.jpg
 • s4.jpg

ПОМIЧНИК ЮРИСТА

ПОМIЧНИК ЮРИСТА

ПРОГРАМА КУРСУ

Загальна характеристика курсу. Програма курсу включає необхідні знання для роботи в юридичних компаніях і суб'єктах господарської діяльності.

1 блок – теоретичний. Включає ознайомлення аудиторії з законодавчими актами, що регулюють тему лекції (назва, номер і дата документа(ів), яким органом прийнято(и), короткий аналіз документа(ів).

2 блок – практичний, з теми лекції.

3 блок – відповіді питання аудиторії, що виникли під час лекції.

4 блок – коротке ознайомлення аудиторії з темою майбутньої лекції для того, щоб аудиторія за необхідності підготувала питання на наступну тему заздалегідь.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

БЛОК №1

• Цивільне право. Поняття та система цивільного права.

• Господарське право. Поняття та система господарського права.

• Громадяни як суб'єкти громадянського права.

• Поняття та ознаки юридичної особи у ЦК та у ГК.

• Суб'єкти господарювання. Організаційно-правові форми підприємств.

• Цивільно-правові угоди. Представництво та довіреність.

• Терміни та позовна давність.

• Захист прав власності.

• Обов'язкове право. Концепція зобов'язань. Виконання зобов'язання.

• Договору. Усна та письмова форма договору.

• Обов'язкова письмова форма договору. Нотаріальне посвідчення договору. Державна реєстрація договору.

• Правові наслідки недотримання сторонами під час укладання договору вимог закону.

• Поняття та види договорів. Обов'язкові умови договорів. Порядок укладання договорів. Оферта, акцепт, протокол розбіжностей. Попередній договір та протокол про наміри – форма укладання та юридичні наслідки.

• Заміна боржника чи кредитора у зобов'язанні.

• Забезпечення виконання зобов'язань (неустойка, порука, гарантія, застава, утримання, завдаток).

• Відповідальність за невиконання зобов'язань. Досудовий порядок урегулювання спорів. Зміна та розірвання договорів.

• Окремі види зобов'язань. Основні види договорів, що використовуються у господарській діяльності (постачання, оренда, поспіль, комісія, надання послуг). Коротка характеристика, суттєві умови цих видів договорів.

• Зовнішньоекономічна діяльність. Іноземні інвестиції.

БЛОК №2

• Трудове право. Поняття, предмет та система трудового права. Джерело трудового права.

• Колективні договори.

• Трудовий договір (контракт). Види та порядок укладання трудових договорів. Випробувальний термін• Порядок заповнення трудових книжок.

• Робочий час та час відпочинку. Право працівника на відпустку. Порядок надання, тривалість відпусток. Компенсація за невикористану відпустку під час звільнення.

• Трудова дисципліна. Укладання договорів про матеріальну відповідальність працівників: види договорів, перелік робіт, професій та посад, з якими допускається укладання договорів про матеріальну відповідальність. Розміри відповідальності працівників за заподіяні підприємству матеріальні збитки. Кримінальна відповідальність працівників.

• Оформлення відрядження працівника. Командировочне посвідчення; документи, що підтверджують витрати на відрядження; розмір добових витрат.

• Охорона праці. Обов'язки працівника та роботодавця, відповідальність за невиконання вимог чинного законодавства.

• Оплата праці. Мінімальна заробітна плата. Строки виплати заробітної плати працівникам. Розрахунок під час звільнення. Відповідальність за невиконання вимог чинного законодавства про працю.

• Звільнення з ініціативи роботодавця. Звільнення з ініціативи працівника.

• Трудові суперечки.

БЛОК №3

• Фінансове право. Концепція, предмет, система фінансового права.

• Податки і збори.

• Відповідальність за порушення у сфері податкового законодавства.

Адміністративна відповідальність. Розміри штрафів. порядок їх оплати. Порядок оскарження ухвали про накладення адміністративного стягнення.

• Кримінальна відповідальність за ухиляння від сплати податків. Кримінальна відповідальність у господарській діяльності.

БЛОК №4

• Судоустрій в Україні.

• Цивільний процес. Основні положення.

• Позовне провадження у цивільному процесі. Учасники процесу.

• Окреме провадження у цивільному процесі.

• Перегляд судових рішень у цивільному процесі.

• Господарський процес. Основні положення. Структура господарських судів.

• Учасники господарського процесу.

• Порушення справи та підготовка справи до розгляду.

• Перегляд судових рішень у господарському процесі.

• Адміністративне судочинство. Основні положення. Структура адміністративних судів.

• Учасники адміністративного процесу.

• Порушення справи та підготовка справи до розгляду.

• Перегляд судових рішень у адміністративному процесі.

БЛОК №5

• Спадкове право: спадкоємці за заповітом та законом.

• Нотаріат в Україні.

БЛОК №6

• Правова робота, її сутність та завдання.

• Службові функції та обов'язки юриста.

• Складання листів, претензій, позовних заяв, посадових інструкцій, договорів, додаткових угод, протоколів розбіжностей – основні вимоги до форми та змісту.

• Види комп'ютерних правових програм, використання Інтернету.

• Офісні засоби.

• Документообіг юридичного відділу.

• Планування.


On line курсы

Анонс

 • Менеджер в шоу бизнесе

  АННОТАЦИЯ: Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений» это образовательная программа, ориентированная на подготовку менеджеров, работающих в сфере шоу-бизнеса. Мы  готовим кадры для рекорд-индустрии, концертного бизнеса, теле- и радио-проектов, шоу-программ, музыкальных клубов, event-компаний, а также продюсеров и менеджеров...

  Детальніше...

 • Организация и управление гостиничного бизнеса

  АННОТАЦИЯ БИЗНЕС КУРСА   Бизнес курс  «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА»  это комплексная универсальная программа  подготовки эффективных администраторов, портье, менеджеров гостиниц/отелей высокого уровня, обучение менеджмента гостиничного бизнеса в соответствии с современными требованиями предъявляемыми к гостиничным услугам. Программа обучения состоит из двух блоков:...

  Детальніше...

Новости